Zorgkosten

De Zorg binnen Residentie Acuut

Indien u dagelijks zorg nodig heeft wordt dit op basis van een zorgindicatie betaald. Dit kan vanuit uw basiszorgverzekering of bij vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

De zorg wordt betaald vanuit  Zorg in Natura of vanuit een Persoonsgebonden Budget (PGB). Bij de eerste vorm loopt de betaling direct tussen Resident Acuut en de gemeente/ zorgverzekeraar/WLZ. Bij de tweede vorm krijgt u van de verzekeraar/WLZ een persoonlijk budget waarmee u de zorg inkoopt. U krijgt maandelijks een factuur voor de geleverde zorg die u betaalt met het Persoons Gebonden Budget.

Uw zorgindicatie

Zowel bij Zorg in Natura als bij zorg via een PGB geldt dat er eerst een indicatie gesteld moet worden. Het kan zijn dat u op het moment van verhuizen naar Residentie Acuut dat er nog geen geldige zorgindicatie is.

Wij helpen U graag om de juiste indicatie alsnog tijdig te verkrijgen. Belangrijk is dat de vergoeding van zorg pas ingaat nadat er een indicatiebesluit afgegeven is. Eventueel eerder te leveren zorg wordt dan tijdelijk particulier betaald.

De bovengenoemde zorg die wij in de vorm van ambulante zorg (extramurale zorg) leveren  heeft betrekking op persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding.

Eigen bijdrage

Iedereen in Nederland die een zorgindicatie heeft betaalt daarover een inkomensafhankelijke wettelijke eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage die door het CAK wordt bepaald. In 2017 is dit minimaal 160,60 per maand en maximaal 842,80 euro per maand. Indien u de zorg betaald vanuit een PGB ontvangt u een korting op deze eigen bijdrage. Wilt u weten hoe de eigen bijdrage regeling werkt en wat uw eigen bijdrage is per periode van 4 weken, ga dan naar www.hetcak.nl en vul de rekenmodule ‘Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf’ in.