Zorgkosten

De Zorg binnen Residentie Acuut

Indien u dagelijks zorg nodig heeft wordt dit op basis van een zorgindicatie betaald. Dit kan vanuit uw basiszorgverzekering of vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

De zorg wordt betaald middels een Persoonsgebonden Budget (PGB). Bij deze vorm krijgt u van de verzekeraar/WLZ een persoonlijk budget waarmee u de zorg inkoopt. Middels een zorgovereenkomst wordt er zorggedragen voor de betaling aan Residentie Acuut via het SVB of u krijgt maandelijks een factuur voor de geleverde zorg die u betaalt (met een gewaarborgde hulp of wettelijk vertegenwoordiger) met het Persoons Gebonden Budget.

Uw zorgindicatie

Bij het gebruik maken van zorg geldt dat er eerst een indicatie gesteld moet worden. Het kan zijn dat u op het moment van verhuizen naar Residentie Acuut dat er nog geen geldige zorgindicatie is.

Wij helpen U graag om de juiste indicatie alsnog tijdig te verkrijgen. Belangrijk is dat de vergoeding van zorg pas ingaat nadat er een indicatiebesluit afgegeven is. Eventueel eerder te leveren zorg dient dan tijdelijk particulier te worden betaald.

De bovengenoemde zorg die wij in de vorm van ambulante zorg (extramurale zorg) leveren  heeft betrekking op persoonlijke verzorging, verpleging en huishoudelijke ondersteuning.

Eigen bijdrage

Iedereen in Nederland die een zorgindicatie heeft betaalt daarover een inkomensafhankelijke wettelijke eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt door het CAK  bepaald. Wilt u weten hoe de eigen bijdrage regeling werkt en wat uw eigen bijdrage is , ga dan naar www.hetcak.nl en vul de rekenmodule ‘Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf’ in.